header
underline

Екипът на фирмата се състои от висококвалифицирани и мотивирани млади хора, всеки от тях има висше образование и богат опит в съответната област.

В техническият отдел на фирмата работят 4 човека.
Фирмата  е отговорна за професионалното развитие на своя персонал, тя осигурява на служителите си възможности за участие в множество образователни курсове.