header
underline

Фирма "Нетсис" е създадена през 1996 г. с предмет на дейност:  проектиране и изграждане на компютърни мрежи и мрежи ниско напрежение.

От началото на 1998 г. фирмата разшири своята дейност и в областта на проектирането и изграждането на структурни кабелни системи на базата на компоненти на световно известната американска фирма AMP.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

»   Консултански услуги, инженерингова дейност, изграждане и поддръжка на мрежи ниско и средно напрежение.

»   Доставка на пасивно и активно оборудване за изграждане на структурни кабелни системи и компютърни мрежи.

Към  дистрибутираните продукти на световно известните фирми AMP, 3Com и Rehau  могат да се изброят:

В областта на структурното окабеляване:

AMP Communication Outlet System – модулни системи за категории 5,6 и 7( съответно D, E и F).
AMP 110 Connecting System (Еenhanced cat. 5, cat.6 и cat.7)
AMP 110 XC Connect

Технологии за изграждане на оптична преносна среда:

 • кабели
 • оптични панели
 • конектори
 • инструменти
 • оптичним модули за активно оборудване

Активно мрежово оборудване на Cisco, 3Com, D-Link, ALLIED TELESYN

 • Switches
 • Routers
 • Modems
 • Access points
 • Wireless equipment
 • Media convertors

Аксесоари за изграждане на мрежи

 • PVC канали за кабелно полагане
 • Ел. ключове, контакти, кутии и др. (Aemsa - Испания, Schneider Electric, Legrand)
 • Комуникационни шкафове
 • и други


 

Фирмата е сертифициран инсталатор на компютърни мрежи изградени на базата на компоненти на AMP, като гаранционният срок на кабелната среда е 25 години.

 

Заб. Сертификата, който получава клиента се издава от AMP - Германия.