header
underline

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

» Консултански услуги, инженерингова дейност, изграждане и поддръжка на мрежи ниско и средно напрежение.

» Доставка на пасивно и активно оборудване за изграждане на структурни кабелни системи и компютърни мрежи.