header
underline

» Структурни кабелни системи

Структурната кабелна система осигурява комплексно решение за изграждането на среда, гарантираща високоскоростна комуникация и ниско ниво на грешки.
Нейната цел е да осигури надеждност и постоянна свързаност на активното оборудване, както и лекота при експлоатацията.
Тя включва комплекс от компоненти, разработени и предлагани на пазара като цялостна система.

Предимствата на структурните кабелни системе са:

  • използват се международни стандарти, осигуряващи връзка между различни видове активни устройства
  • лесна конфигурация
  • възможност за бързо и лесно преконфигуриране на системата
  • надеждна работа

"Нетсис" ЕООД е предлага проектиране, изграждане и цялостна поддръжка на структурни кабелни системи.
Чрез нашият дългогодишен опит във внедряването на структурни кабелни системи, ние Ви гарантираме осугуряването на дългогодишна безотказна работа.