header
underline

» Електрически мрежи - ниско напрежение

Фирмата ни е с дългогодишен опит в областта на проектирането и изграждане на мрежи ниско напрежение.
Нашата цел е бързо и качествено изпълнение на възложените ни дейности.  

"Нетсис" ЕООД предлага на своите клиенти доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на следните видове инсталации:

  • силнотокови
  • гръмоотводни
  • заземителни
  • антенни
  • домофонни
  • звънчеви инсталации

Имаме богат опит в изграждането на инсталации както на жилищни, така и на обществени сгради.

Нашата основна задача е спазването на всички изисквания за безопасност.
"Нетсис" ЕООД гарантира безопасни условия на труд по време на изграждането на инсталациите и безпроблемна експлоатация на Вашия обект.