header

Добре дошли в света на комуникациите!


Фирма "Нетсис" е създадена през 1996 г. с предмет на дейност: проектиране и изграждане на компютърни мрежи и мрежи ниско напрежение. От началото на 1998 г. фирмата разшири своята дейност и в областта на проектирането и изграждането на структурни кабелни системи на базата на компоненти на световно известната американска фирма AMP.

Основни дейности на фирма "Нетсис" са консултански услуги, инженерингова дейност, изграждане и поддръжка на мрежи ниско и средно напрежение, доставка на пасивно и активно оборудване за изграждане на структурни кабелни системи и компютърни мрежи.

повече »
Поддръжка  на компютърна техника

Абонаментната поддръжка е не само отстраняване на възникнали проблеми. Ние предлагаме професионална грижа за Вашата техника и спокойствие за служителите. Целта ни е да ограничим до минимум хардуерните и софтуерните проблеми във Вашия офис.

повече
Структурни кабелни системи

Съвременните стандарти изискват висококачествено окабеляване като необходимо условие за използването на съвременните комуникационни технологии. Ето защо предлаганите от нас продукти са произведени от водещи компании в тази сфера.

повече
Електрически инсталации

Проектиране и изграждане на мрежи ниско напрежение.

Доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на силнотокови, гръмоотводни, заземителни, антенни, домофонни и звънчеви инсталации на жилищни и обществени сгради.

повече